oTwilight

Destruction of Yemen

Stoppa folkmordet i Jemen!

De etablerade medierna beskriver kriget i Jemen som ett “inbördeskrig” mellan “den internationellt erkända regeringen” och “Houthi-rebellerna”, alternativt som ett “proxykrig” mellan Iran och Saudiarabien. Detta utgör typexempel på hur dessa medier, fanbärare för faktagranskning och källkritik, vinklar konflikten i propagandasyfte.

Kriget är ett interventions- och angreppskrig mot Jemen pådrivet huvudsakligen av Saudiarabien och de Förenade Arabemiraterna (UAE) och utgör ett brott mot landets suveränitet. USA/UK bistår angriparna militärt, diplomatisk och propagandamässigt, liksom flera andra västländer, om än i mera begränsad omfattning, bl.a i form av vapenexport till angriparna.

Angriparna har tagit Jemens civilbefolkning som gisslan genom att använda utsvältning som vapen, en storskalig krigsförbrytelse som har lett till att Jemen nu utgör den största humanirära katastrofen i världen, tillika en av historiens största koleraepidemier.

encircled iran

Nej till sanktioner och imperialistkrig mot Iran!

Ovanstående karta visar amerikanska baser i Irans närområde och ger en indikation på trycket och hotbilden mot Iran.

Allt sedan den iranska revolutionen 1979 har USA/Väst sökt att försvaga Iran i syfte att få dess styre på fall. Metoderna har spänt över ett brett register:

  • Reguljära krigshandlingar riktade mot Iran

  • Assistans till tredje parts länder med utförande av krigshandlingar och grava krigsförbrytelser mot Iran

  • Under cover” operationer och stöd till terrororganisationer som opererar på iranskt territorium

  • Ekonomisk strypning av landet
  • Diplomatisk isolation
  • Propagandistisk massmedial demonisering

Dessa punkter och de bakomliggande krafterna kommer att belysas närmare i senare artiklar.

His Master's voice

His Master’s voice

Under kalla kriget var en bärande doktrin i svensk utrikes- och försvarspolitik: ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Denna doktrin var uppbackad av ett starkt försvar i syftet att avskräcka en potentiell angripare. Sedan slutet på denna period, i och med starten på den nya Unipolära (dvs. USA-polära) internationella ordningen, har Sverige, från att vara en suverän nation gradvis givit upp detta, såväl som sin grundläggande princip om neutralitet, och underkastat sig USA:s och NATO:s aggressiva politik i Europa och globalt.

Landets ledarkap har smugit oss in i NATO i allt utom ett formellt medlemskap. Denna odemokratiska resa från suverän nation till vasallstat innebär att USA:s fiender numera är att betraktas som Sveriges fiender, och att USA:s vänner är Sveriges vänner. Avvikelser från denna linje betraktas som försåtliga för Sveriges relationer till USA såväl politiskt som kommersiellt.

MSM:s (“Main Stream Media”/”de etablerade medierna”) har svikit sitt viktiga uppdrag som objektiva sanningssökare och granskare, i synnerhet i utrikespolitika ödesfrågor. Underkastelseprincipen tillämpas noggrannt, medierna har blivit maktens megafoner. Exempel på detta finns det många av, men tydligt är det när det gäller MSM:s rapportering om/från Jemen, som i de flesta avseenden är svår att urskilja från Saudiarabiens förvanskade propagandaversion för rättfärdigande av sitt angreppskrig och folkmord:

Motsägelsefullt och missledande om Jemen

“Main Stream Media” och Jemen

Faktaresistenta myter om Jemen

Saudiaffären och Jemen

Kungspudeln i Riyadh